آموزش همگانی، مستقل از زمان و مکان ویدیوی معرفی

ویژگی‌ها (خدمات قابل ارائه)

خدمات قابل ارائه ما به شما برای داشتن یک موسسه یا کلاس مجازی به شرح زیر می باشد:

ایجاد صفحه اختصاصی

یک صفحه اختصاصی با امکان معرفی کامل آموزشگاه شما با دامین ثبت شده اختصاصی و استفاده از امکان ثبت نام اینترنتی فراگیران.

تولید محتوای الکترونیکی

آموزش تولید محتوای درسی با نرم افزار مخصوص و کاملا فارسی شرکت با روشهای جدید همچون انیمیشن، تعاملی، سناریونویسی، فیلم، صدا و متن

امکان ارتباط بر خط

امکان ارتباط آنلاین و مستقیم با فراگیران و استاد جهت رفع مشکلات و پرسش و پاسخ همچون محیط یک ویدیو کنفرانس

ارتباط فراگیران با اساتید

امکان ارتباط فراگیران با هم دیگر و استاد درس از طریق تالار گفتگو، پیام های خصوصی، ایمیل داخلی و کلاس آنلاین

انواع محتواهای کمک آموزشی

در هر جلسه می توانید انواع مختلف تولید محتوا از جمله: فیلم، اسکورم، صدا، متن، جزوه و ... را بارگزاری نمایید.

انواع گزارشات آموزشی

امکان استخراج انواع گزارشات نمره، فغالیت فراگیران، حضور و غیاب به صورت کاملا خودکار و تحت سامانه بدون نیاز به پشتیان برای گزارش گیری. بررسی عملکرد فراگیران از لحاظ کمی و کیفی

انواع روش های ارزیابی

ابزار برگزاری انواع روش های ارزیابی فراگیران کلاسهای مجازی همچون: آزمون، تمرین های کلاسی، پروژه و ...

تعریف انواع نقشهای عملکردی

می توانید برای محیط کلاس مجازی خود نقشهایی همچون: استاد، دستیار استاد، مدیر مالی، مدیر درس و ... تعریف نمایید که هر کدام متناسب با نقشی که دارند دارای اختیاراتی می باشند.

نمایش لوگوی اختصاصی شما

اماکن نمایش لوگوی اختصاصی شما در بالای صفحه پس از ورود کاربران و فراگیران

موسسه آموزش مجازی خود را بسازید

شروع طرح آزمایشی جزئیات بیشتر

طرح‌های پیشنهادی ما

پایه
۲ دوره معادل ۱ گیگابایت فضا
۲۰ فراگیر
۶ ماه
مبلغ سرویس:
۱۸۸ هزار تومان
استاندارد
۴ دوره معادل ۲ گیگابایت فضا
۱۰۰ فراگیر
۱۲ ماه
مبلغ سرویس:
۵۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان
پیشرفته
۶ دوره معادل ۳ گیگابایت فضا
۵۰۰ فراگیر
۱۲ ماه
مبلغ سرویس:
۱ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان

معرفی ما

امــروزه آمــوزش هــای حضــوری و ســنتی بــا افزایــش مشــغولیت هــای انســانی، افزایــش جمعیــت نیازمنــد بــه آمــوزش، هزینــه هــای بــالای اجرایــی و دشــواری آمــد و شــدها؛ قالبــا بــه چالــش تبدیــل گردیــده انــد. از ســوی دیگــر روش هــای نویــن آموزشــی همچــون آمــوزش از راه دور و مجــازی، بــا دســتاوردهایی همچــون امــکان انتقــال دانــش و مهــارت گســترده بــا تعــداد فراگیــر نامحــدود، کاهــش شــگرف هزینــه هــا، ارائــه آمــوزش دائمــی و مســتمر و ایجاد بانــک هــای علمــی و دانشــی، روش های بسیار کارآمدی هستند.

رسالت و ماموریت شرکت دانش بنیان رامان در این راستا چیست؟

در این راستا، شرکت دانش بنیان پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا سه اصل اولیه " استفاده از بهترین اساتید کشور"، " امکان استفاده برای تمام اقشار جامعه با هر سطح درآمدی" و "بهره مندی در هر زمان و مکان" را رسالت و ماموریت خود در این راه قرار داده است و از روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل تلاش دارد تا دانشجویان و علاقه مندان به کسب علم و دانش را با شیوه های نوین آموزش هوشمند آشنا گرداند

لذا برای تحقق این اهداف کلان، شرکت دانش بنیان رامان تحت برند تجاری بیانِ نو صلاحیت های آموزشی خود را از وزارت کار و امور اجتماعی، کارگروه ارزیابی تشخیص صلاحیت موسسات و شرکت های دانش بنیان، دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان فنی و حرفه ای کشور و پارک علم و فناوری خراسان رضوی دریافت نموده است.

چرا مردم ما را انتخاب میکنند؟

اساتید

۱۵

مراکز آموزشی

۴

تعداد فراگیران

۴۰

تعداد کل دوره ها

۱۵

مشتریان چه میگویند؟

مشتریان ما